ÅRSMÖTE 18.2 kl. 18

Föreningen håller stadgeenligt årsmöte tisdag 18.2 kl 18.00 på Lappfjärd skola.

På agendan:

  • verksamhetsberättelse och bokslut 2019
  • verksamhetsplan och budget 2020
  • val av ordförande, styrelsemedlemmar samt medlemmar till övriga arbetsgrupper
  • fastställande av termins- och medlemsavgifter
  • information om vårens och sommarens verksamhet

Alla intresserade av föreningens verksamhet är välkomna!

Servering.

Kategorier:
Alla nyheter