ANMÄLAN/ ILMOITTAMINEN - VÅREN 2019

NFO ANGÅENDE ANMÄLAN TILL FÖRENINGENS VERKSAMHET VT2019

 

❤️ Gymnaster som är anmälda till en grupp hösten 2018 behöver INTE anmäla sig till vårens verksamhet. Dessa gymnaster är AUTOMATISKT ANMÄLDA till våren 2019.

❤️ Gymnaster som är anmälda till en grupp hösten 2018 men som inte tänker delta i verksamheten våren 2019 måste ANNULLERA sin plats. På föreningens hemsida www.lgf.idrott.fi hittar du anvisningar hur du annullerar din plats. ANNULLERINGEN sker SENAST 20.12.2018. Ifall gymnasten inte annullerat sin plats innan dess faktureras gymnasten automatiskt för våren 2019.

❤️ För NYA gymnaster och för gymnaster som vill byta grupp/delta i fler grupper öppnar anmälan via Hoika 1.1.2019 kl 18.00. För info om anmälan och inloggning till Hoika se föreningens hemsida www.lgf.idrott.fi

❤️ För frågor kontakta oss! lappfjardsgf@idrott.fi

 

Anmälan till Familjegymnastik, Barnmix, Jumpamix 1, Jumpamix 2, Dancemix för ungdom, Dancemix för vuxna, Redskap, Parkour, Jumpaskola, Cinea, Arella, Zelda och Cerise

Anmälan sker via anmälningstjänsten HOIKA

 

Anmälan till LGF Strong och Zumba

Anmälan sker direkt till gruppens ledare vid kursstart

 

Anmälan till Muskelmix, Motionsgymnastik, Seniorgymnastik och Seniordans (grupper i samarbete med Medborgarinstitutet)

Anmälan sker via Medborgarinstitutets anmälningstjänster