Annullering

Alla gymnaster får prova på en gymnastikgrupp kostandsfritt 2 gånger (s.k. provgånger). Om man annullerar sin plats före den tredje gången, returneras träningsavgiften i sin helhet. Efter de två provgångerna förbinder man sig att betala hela terminsavgiften.
 
Platsen i gruppen måste gymnasten (eller du som förälder) själv annulera via Hoika genom att ta bort personen från ifrågavarande gymnastikgrupp;
1. Gå till egna uppgifter
2. Klicka på skräpkorgen framför i frågavarande grupp. Programmet sänder då automatiskt ett meddelande till administratorn om att annulleringen gjorts.
 
NOTERA ATT FAKTURAN INTE ANNULLERAS AUTOMATISKT. Om fakturan är betald och annulleringen görs före den tredje gången, kontakta lappfjardsgf@idrott.fi för att komma överens om eventuell återbetalning av träningsavgiften.
 
Meddelande till ledaren eller frånvaro på timmarna beaktas inte som annullering av plats.