Avgifter

Medlemsavgift
15€ per år
 
Barngrupperna
Barnmix, Jumpamix, Redskap och Parkour för pojkar
25€ per termin (13ggr)
 
Truppgrupperna
1 timme/ vecka - 25€ per termin
Därefter 20€ för varje påbörjad timme per vecka.
 
Motionsgrupperna
Zumba, LGF Strong, Yoga
5€/gång eller 40€/10ggr
 
Kurser i samarbete med medborgarinstitutet  
FoB, dancemix ungdomar, dancemix vuxna, muskelmix, motionsgymnastik, seniordans och seniorgymnastik, se kursavgifter på MIs hemsida eller i deras katalog.
 
Motionssedlar
Fr.o.m hösten 2017 tar vi även emot motionssedlar från staden Kristinestad som betalning. Så om du jobbar för staden, kan du betala din träning med dessa sedlar. Kom ihåg, sedlarna är personliga, endast för dig.
 
 
LGFs termins- och kursavgifter samt medlemsavgiften behandlas varje år på föreningens årsmöte i februari.