Material

 

LEDARNA
 
Efter höstterminens slut inlämnas alltid följande två dokument ordentligt ifylld av alla ledare till föreningens sekreterare Gunilla! Skickas till malmgunilla@hotmail.com eller ges personligen senast 15.5 eller 15.12.
 
 
 
Följande blankett inlämnas till föreningens kassör Christina Kronman, tillsammans med närvarohäftet senast 15.5 eller 15.12.
 
Löneblankett (ifylls efter både vår- och hösttermin)
 
 
Här följer dokument som kan behöva användas utmed terminen