Styrelsen

 
2018
 
Ordförande Patricia Bergkulla   040-5567521  pbergkulla@hotmail.com
Viceordförande  Therese Ekholm 040-7605846 therese.ekholm@hotmail.com
Sekreterare Gunilla Malm 0400-589011 malmgunilla@hotmail.com
Kassör  Christina Kronman 0400-216938   christina.km@hotmail.com
Styrelsemedlem Maria Unger 040-7206481  
Styrelsemedlem   Charlotte Grönvik    
Styrelsemedlem Diana Lund 040-0362838  
Styrelsemedlem Alexandra Lahti 050-3219587