Styrelsen

 

2018

 
Ordförande
Patricia Bergkulla
040-5567521 
pbergkulla@hotmail.com
Ansvarig över bidragsansökningar, webansvarig
 
Viceordförande
Therese Ekholm
040-7605846
therese.ekholm@hotmail.com
Webansvarig, schemaansvarig och koordinator av saltider, truppansvarig
 
Sekreterare
Gunilla Malm
0400-589011
malmgunilla@hotmail.com
Produktansvarig
 
Kassör 
Birgitta Berg
0503523554
birgitta@berginas.nu
Medlemsregisteransvarig
 
Charlotte Grönvik
charlotte.gronvik@krs.fi
Ledar- och utbildningsansvarig, säkerhetsansvarig
 
Diana Lund 
040-0362838
diana.lnd@gmail.com
Marknadsföringsansvarig, sponsoreringsansvarig
 
Alexandra Lahti
050-3219587
alexandra.lahti13@gmail.com
Kalenderansvarig
 
Maria Unger
040-7206481
maria.unger@ely-keskus.fi
Sigillansvarig