Styrelsen

 

2019

För frågor gällande verksamheten kontakta oss via e-post: lgf@idrott.fi
 
Ordförande
Therese Ekholm
040 7605846
therese.ekholm@hotmail.com
Webansvarig, schemaansvarig och koordinator av saltider, säkerhetsansvarig
Evenemangen: Våruppvisning och Danssagan
 
Viceordförande
Patricia Bergkulla
040 5567521 
pbergkulla@hotmail.com
Ansvarig över bidragsansökningar, webansvarig
Evenemangen: Våruppvisning och LGFs läger
 
Sekreterare
Gunilla Malm
040 0589011
malmgunilla@hotmail.com
Produktansvarig
 
Kassör 
Birgitta Berg
050 3523554
birgitta@berginas.nu
Medlemsregisteransvarig
 
Charlotte Grönvik
charlotte.gronvik@krs.fi
Trupp-, ledar- och utbildningsansvarig, säkerhetsansvarig
Evenemangen: LGFs läger
 
Diana Lund 
040 0362838
diana.lnd@gmail.com
Marknadsföringsansvarig, sponsoreringsansvarig, truppansvarig
Evenemangen: Laffjöl runt och Danssagan
 
Alexandra Lahti
050 3219587
alexandra.lahti13@gmail.com
Kalenderansvarig
Evnemangen: Medlemskvällar och Lappfjärdsdagen
 
Maria Unger
040 7206481
maria.unger@ely-keskus.fi
Sigillansvarig
Evenemangen: Ljusmässa och Medlemsjulfesten