AVGIFTER

AVGIFTER VÅRTERMINEN 2019
 
MEDLEMSAVGIFT
15€ per år
Vill du bli medlem? Klicka här för bankgiro!
Som medlem stöder du föreningens barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det ger dej förmåner inom föreningens verksamhet. Mera info hittar du på bankgirot.
 
Alla yngre än 18 år, som deltar i föreningens gymnastikgrupper, är automatiskt medlemmar i föreningen och behöver alltså ej betala skild medlemsavgift!
 
TERMINSAVGIFTER
Familjegymnastik, Barnmix, Jumpamix, Redskap, Parkour för pojkar, Dancemix ungdom, Dancemix vuxen
25€ per termin (13-14ggr)
 
Jumpaskola och Trupperna
1 timme/ vecka 25€ per termin
Därefter 20€ för varje påbörjad timme per vecka.
 
OBS!
Notera att föreningen fakturerar 5% i dröjsmålsränta ifall terminsavgiften inte är betald inom utsatt tid.
 
Motionsgrupperna
Zumba och LGF Strong
5€/gång eller 40€/10ggr
 
Kurser i samarbete med medborgarinstitutet  
Muskelmix, Motionsgymnastik, Seniordans och Seniorgymnastik, se kursavgifter på MIs hemsida eller i deras katalog.
 
MOTIONSSEDLAR (Gäller LGF Strong och Zumba)
Föreningen tar emot följande motionssedlar: Tyky, Smartum och staden Kristinestads motionssedlar. Kom ihåg att sedlarna är personliga, endast för dig.
 
 
Föreningens medlemsavgift och terminsavgifter behandlas varje år på föreningens årsmöte i februari.