Barn

 
Familjegymnastik
Den populära Fobben-gruppen samlas en gång i veckan för att upptäcka glädjen i att röra sig. Lekar, motoriska övningar (hoppa, springa, balansera, krypa, åla osv), redskapsbanor och sångramsor av olika slag utgör grunden i denna grupp.  Den vuxna och barnet arbetar alltid i par. Rekommenderad ålder för barnet är 3-5 år men även yngre barn kan prova på. 
 
 
 
Barnmix 
Riktar sig till barn i 5-6 års ålder (födda 2012-2013). Leken och fantasin utgör det viktigaste verktyget under denna timme. Deltagarna får t ex lära sig cirkusjumppa, öva på redskap, leka och dansa.
 
 
 
Jumpamix 1 och Jumpamix 2 
Riktar sig till flickor och pojkar i åk 1-3 och åk 4-6. Timmen inleds med en uppvärmning varefter gymnasterna får prova på olika former av gymnastik: t ex redskapsgymnastik, cirkelträning, bollspel, lekar och dans. Timmen avslutas med avslappningsövningar och tänjningar. 
 
 
 
Redskap hobby 1 (födda 2011-2013) och Redskap hobby 2 (födda 2006-2010)
Under dessa pass lär sig barnet grunderna i redskapsgymnastik genom lekar och redskapsbanor samtidigt som koordination, vighet, styrka och balans övas. Passar barn som gillar att slå kullerbyttor, stå på händer, hoppa, balansera och hänga i ringar. Ingen förkunskap behövs för deltagande i hobbygrupper.
 
Redskap intressegruppen (längre hunna födda 2006-2009)
Barn som deltar i denna grupp kan redan grunderna i redskapsgymnastik, tex regelrätta kullerbyttor och hjulningar. 
 
 
 
Parkour för pojkar
Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller redskapsbanor som framför allt tränar styrka, uthållighet och smidighet genom olika t ex hopp, rullningar och volter.
 
 
Föreningen erbjuder även tävlingsgymnastik i form av estetisk truppgymnastik. Inom föreningen verkar trupperna Cinea, Arella, Zelda och Cerise. Fr o m hösten 2018 börjar en ny trupp kallad Jumpaskola för barn födda 2011-2012. 
 
För mera info om föreningens trupper se fliken estetisk truppgymnastik och grupper. Där finns även info hur du anmäler ditt barn till dessa grupper.