VÅRTERMINEN 2020

INFO ANGÅENDE ANMÄLAN TILL VERKSAMHETEN VÅREN 2020

Gymnaster som är anmälda till en grupp hösten 2019 behöver INTE anmäla sig till vårens verksamhet. Dessa gymnaster är AUTOMATISKT ANMÄLDA till våren 2020.

Gymnaster som är anmälda till en grupp hösten 2019 men som inte tänker delta i verksamheten våren 2020 måste ANNULLERA sin plats. Här på hemsidan hittar du anvisningar hur du annullerar din plats. ANNULLERINGEN sker SENAST 20.12.2019. Ifall gymnasten inte annullerat sin plats innan dess faktureras gymnasten automatiskt för våren 2020.

För NYA gymnaster och för gymnaster som vill byta grupp/delta i fler grupper öppnar anmälan via Hoika 1.1.2020 kl 18.00. För info om anmälan och inloggning till Hoika se hemsidan.

För frågor kontakta oss! lgf@idrott.fi

DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN VÅRTERMINEN 2020 INLEDS MÅNDAG 13.1

TRUPPERNA ENLIGT TRÄNARENS ANVISNINGAR


Kategorier:
Alla nyheter