Preliminär intresseanmälan

Snart är det dags för FSG festival 2020 i Närpes.
12-14.6 träffas vi alla i vår grannkommun 🙂 
Lappfjärds gymnastikförenings preliminära anmälan
bör vara in senast 2.2.2020 kl.15, den görs föreningsvis.
Men den slutgiltiga anmälan handhar alla enskilt!