Lappfjärds gymnastikförening


Verksamhetskalender

  • 19-31.10 Alla barn-, ungdoms- och vuxengrupper på paus
  • 26.10 kl. 18.30 Höstmöte för styrelsen, ledarna, husmödrarna och basarkommittén ONLINE
  • 4.11 Ingen Soma move
  • 29.11 Ljusmässa
  • 4-5.12 LGF:s truppläger
  • 28.12 Julkul i Kristinahallen
  • 30-31.1.2021 Cinea och Awida på truppläger i Solvalla
  • 6-7.2.2021 Arella L på truppläger i Kuortane
  • 18-20.6.2021 FSG FESTIVAL i Närpes
LGF:s broschyr för
höstterminen 2020

LGF:s broschyr för höstterminen 2020
Visst vill du bli medlem?

Som medlem stöder du föreningens barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det ger dej förmåner inom föreningens verksamhet. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 är 15€. Mera info hittar du på bankgirot.
 Klicka här för bankgiro!

Alla yngre än 18 år, som deltar i föreningens gymnastikgrupper, är automatiskt medlemmar i föreningen och behöver alltså ej betala skild medlemsavgift! 

LGF sponsorer 2019-2020