Föreningens Spelregler

 • Vi följer föreningslagen samt föreningens verksamhetsprinciper och ansvarsplan. 
 • Vi arbetar för att skapa ett öppet klimat och göra alla delaktiga i verksamheten. 
 • Vi följer principen för Fair play. 
 • Vi låter alla delta på lika villkor och sätter gymnastens bästa främst. 
 • Vi uppmuntrar, stöder och sporrar varandra på ett positivt sätt. 
 • Vi bidrar till att stärka gemenskapen och föreningens vi- anda. 
 • Vi främjar hälsosamma levnadsvanor och en sund livsstil. 
 • Energidrycker, nikotinprodukter, alkohol och narkotika används inte i föreningens verksamhet. 
 • Vi stödjer ledaren och de föreningsaktiva i deras arbete och engagerar dem i föreningens verksamhet.  
 • Vi månar om ledarens kunskap och kompetens. 
 • Vi respekterar miljön och strävar mot hållbar utveckling i all vår verksamhet. 

Om du bryter mot föreningens spelregler åtas de disciplinära åtgärder som finns preciserade i föreningens stadga. 

SEURAN PELISÄÄNNÖT

 • Seuraamme yhdistyslakia ja yhdistyksen Toimintaperiaatteita
 • Teemme työtä luodaksemme avoimen ilmapiirin ja saadaksemme kaikki osallisiksi
 • Toimintaan noudatamme Fair play -periaatett
 • Sallimme kaikkien osallistua yhtäläisin ehdoin ja asetamme etusijalle sen, mikä on voimistelijalle parasta
 • Rohkaisemme, tuemme ja kannustamme toisiamme positiivisella tavalla
 • Edistämme yhteenkuuluvuuden ja seuran me-hengen vahvistamista
 • Edistämme terveellisiä elämäntapoja
 • Energiajuomia, nikotiinituotteita, alkoholia ja huumeita ei käytetä yhdistyksen toiminnassa
 • Tuemme ohjaajaa ja seuran aktiiveja heidän työssään
 • Pidämme huolta ohjaajan tietämyksestä ja pätevyydestä
 • Kunnioitamme ympäristöä ja pyrimme kestävään kehitykseen kaikissa toiminnassamme.

Jos rikot yhdistyksen pelisääntöjä, ryhdytään yhdistyksen säännöissä määrättyihin kurinpidollisiin
toimenpiteisiin.