truppföräldrarnas spelregler

  • Jag ser till att min gymnast kommer i tid till träningen, är ändamålsenligt klädd och har med endast nödvändiga redskap. 
  • Min gymnast är på föräldrarnas ansvar tills träningen börjar och efter träningens avslut. 
  • Jag är positiv och uppmuntrande. 
  • Jag ger tränaren arbetsro och väntar själv i omklädningsrummet. 
  • Jag meddelar tränaren om frånvaro i god tid (senast morgonen samma dag) via överenskommen informationskanal. 
  • Jag möjliggör en hälsosam livsstil för min gymnast. Jag ser till att barnet äter och sover tillräckligt. 
  • Om jag funderar över något, tar jag i första hand kontakt med tränaren. 
  • Jag eftersträvar att delta jämlikt i talkoverksamhet ordnat av föreningen. 

Truppföräldrarnas spelregler kan modifieras och kompletteras så att de på bästa möjliga vis lämpar sig för målgruppen.