spelregler för styrelsemedlemmar

  • Jag arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. 
  • Jag vågar säga min åsikt. 
  • Jag lyssnar och respekterar de andras åsikter. 
  • Jag tar ansvar och utför de uppgifter som tilldelats mig.  
  • Jag följer föreningens verksamhetshandbok och manualer. 
  • Jag kommer i tid till möten och övriga uppdrag.  
  • Jag meddelar i god tid om eventuell frånvaro från möten eller övriga uppdrag. 
  • Jag har på förhand läst föredragningslistan och förberett ärenden som jag föredrar. 
  • Jag fullföljer de uppgifter jag blir tilldelad och kompletterar vid behov föregående mötets protokoll.  
  • Jag ansvarar för att känsliga ärenden som diskuteras i styrelsen inte förs vidare. 

Om du bryter mot föreningens spelregler åtas de disciplinära åtgärder som finns preciserade i föreningens stadga.