Föräldrarnas spelregler

  • Jag ser till att min gymnast kommer i tid till lektionen och är ändamålsenligt klädd. 
  • Min gymnast är på mitt ansvar tills passet börjar och efter passets avslut. 
  • Jag är positiv och uppmuntrande. 
  • Jag ser till att min gymnast har ätit. 
  • Jag ger tränaren arbetsro och väntar själv i omklädningsrummet.  
  • Jag meddelar ledaren om frånvaro i god tid via överenskommen informationskanal. 
  • Om jag funderar över något, tar jag i första hand kontakt med ledaren. 

Gymnasternas och föräldrarnas spelregler kan modifieras och kompletteras så att de på bästa möjliga vis lämpar sig för målgruppen. 

Om du bryter mot föreningens spelregler åtas de disciplinära åtgärder som finns preciserade i föreningens stadga.