Föreningsaktiva

2024-2025

Basarkommittén
Sarah Kortell
Lina Ellfolk 
Jasmine Roos

Husmödrarna
Sofia Bobäck
Jenny Ådjers