Hobbygymnasternas spelregler

  • Jag kommer i tid till passet och är ändamålsenligt klädd. 
  • Jag tar hand om mina egna och andras saker. 
  • Jag använder inget tuggummi under lektionen. 
  • Jag har med vattenflaska. 
  • Jag hälsar på andra och ser till att alla trivs. 
  • Jag tilltalar andra artigt och med respekt. 
  • Jag lyssnar på ledaren och följer gruppens regler. 
  • Jag stör inte andras lektioner. 
  • Jag försöker mitt bästa och lär mig nya färdigheter. 

Om du bryter mot föreningens spelregler åtas de disciplinära åtgärder som finns preciserade i föreningens stadga.