Ledarnas spelregler

Förutom föreningens gemensamma spelregler förbinder sig ledarna för barn- och ungdomsgrupperna att följa ledarnas egna spelregler:  

 • Jag följer samt ansvarar för att föreningens spelregler efterföljs i gruppen. 
 • Jag kommer i tid till mitt pass (senast 10 minuter på förhand) och är ändamålsenligt klädd. 
 • Jag använder inget tuggummi under passet. 
 • Jag planerar mitt pass i förväg. 
 • Jag hälsar på alla. 
 • Jag har ett positivt och uppmuntrande förhållningssätt samt bemöter alla jämlikt. 
 • Jag sporrar och motiverar gymnasterna till nya färdigheter. 
 • Jag ger feedback enligt “hamburgarmodellen”. 
 • Jag föregår med gott exempel och är föreningens ansikte utåt. 
 • Jag informerar föräldrar och gymnaster i god tid om t.ex. evenemang eller ändringar i träningstider. 
 • Jag fyller noggrant i närvaroblanketten. 
 • Jag ser till att alla gymnaster kommer hem efter träningen. 

Till ledarens spelregler tillkommer en rad uppgifter och ansvarsområden. Dessa preciseras i kapitlet om Ledarroller och ansvarsområden i verksamhetshandboken. 

Om du bryter mot föreningens spelregler åtas de disciplinära åtgärder som finns preciserade i föreningens stadga. 

VALMENTAJIEN PELISÄÄNNÖT

Lasten ja nuorten ryhmien ohjaajat sitoutuvat noudattamaan paitsi seuran yhteisiä pelisääntöjä myös ohjaajien omia pelisääntöjä:

 • Seuraan ja otan vastuu, että seuran pelisäännöt noudetaan ryhmässäni.
 • Tulen ajoissa harjoituksiin (viim. 10 min ennen tunnin alkamista) ja tarkoituksenmukaisesti puettuna.
 • Suunnittelen harjoitukseni etukäteen.
 • En käytän purukumia tunnin aikana.
 • Tervehdin kaikkia.
 • Olen positiivinen ja kannustan sekä kunnioitan kaikkia voimistelijoita.
 • Kannustan ja motivoin voimistelijat uusiin taitoihin
 • Annan ”hampurilaismallin” mukainen palaute.
 • Esiinnyn hyvänä esimerkkinä ja toimin seuran esikuvana.
 • Tiedotan vanhemmille ja voimistelijoille hyvissä ajoissa esim. tapahtumista ja/tai harjoitteluaikojen muutoksista.
 • Täytän läsnäolo-vihkoni huolellisesti.
 • Huolehdin että kaikki voimistelijat pääsevät kotiin harjoituksen jälkeen.

Valmentajan pelisääntöihin tulee vielä lisättyjä tehtäviä ja vastuualueita. Nämä on määritelty toimintakäsikirjan luvussa ”Johtamisroolit ja vastuualueet”.

Jos rikot yhdistyksen pelisääntöjä, ryhdytään yhdistyksen säännöissä määrättyihin kurinpidollisiin
toimenpiteisiin.