truppkassörens spelregler

Trupperna bör ha egna konton under föreningens namn. Detta bekräftas per protokoll till banken. 

  • Jag handhar truppens bankkonto. 
  • Jag betalar truppens räkningar i tid. 
  • Jag har en saklig användning av truppens bankkonto. 
  • Jag betalar ej gymnasternas terminsavgifter eller samarbetpaketetsavgift från truppens bankkonto. 
  • Jag lämnar in truppens verifikat till föreningens kassör två gånger per år; i juli lämnas verifikat för perioden januari-juni in. I januari lämnas verifikaten för föregående års juli-december period in.