Ansvarsplan

Föreningens mål med ansvarsarbetet är att upprätthålla en ansvarsfull verksamhetskultur genom att implementera Gymnastikförbundets ansvarssteg för en Tähtiseura-förening som bygger på Idrottens ansvarsprogram. Föreningen förbinder sig till de gemensamma principerna för Fair Play inom idrott, såväl som de etiska principerna för gymnastik. Föreningen följer Finlands Olympiska Kommittés dokument ”Reilu peli: Urheiluyhteisön eettiset periaatteet”. Ett ansvarsfullt arbetssätt är en del av föreningens vardag, där alla föreningens aktörer känner sina egna roller i ansvarsarbetet. Vi vet hur vi främjar en ansvarsfull kultur genom våra egna handlingar.

LAPPFJÄRD GYMNASTIKFÖRENINGS ANSVARSPLAN

Bra administration
Föreningens värderingar och verksamhetsprinciper finns synliga här på hemsidan och i verksamhetshandboken. Föreningens stadgar hittas här. Föreningen har olika ansvarsområden där det finns ansvarspersoner namngivna för varje ansvarsområde synliga på hemsidan. Ansvarspersonerna deltar i informationstillfällen och utbildningar som arrangeras inom det egna ansvarsområdet i mån av möjlighet. Ordförande Diana Lund ansvarar för ansvarsplanen.

Trygg verksamhetsmiljö
I föreningens verksamhetshandbok preciseras föreningens verksamhet. Visionen är att erbjuda mångsidig och inspirerande verksamhet med god kvalitét till alla åldersgrupper där nyckelorden är rörelseglädje och gemenskap. Inom föreningen värdesätter vi den enskilda gymnastens välmående och personliga utveckling, rörelseglädje, samhörighet och den gemensamma upplevelsen, ledarens kunskap och kompetens samt ett gott samarbete inom och utanför föreningen. Föreningen har en problemlösningsmodell vid osakligt beteende (se längre ner).

Gymnastens välmående

och
personliga utveckling

Jämlikhet och jämställdhet
Vi erbjuder verksamhet för alla åldrar i över 20 olika grupper. Verksamheten omfattar allt från föräldra- och barngymnastik, barn- och ungdomsgymnastik, vuxenmotion till seniorgrupper. Både flickor och pojkar, kvinnor och män, motionärer, hobbygymnaster och tävlingsgymnaster är välkomna med i verksamheten. Föreningen har en jämlikhets- och likabehandlingsplan som hittas i verksamhetshandboken.

Antidoping
Vi uppmuntrar och främjar en hälsosam och sund livsstil. Vi idrottar etiskt och rent. Vi främjar hälsosamma levnadsvanor. Våra medlemmar förbinder sig att följa gällande antidopingsregelverk, vilket framkommer i föreningens stadgar.

Miljön och klimatet
Vi respekterar miljön och strävar mot hållbar utveckling i all vår verksamhet.

Föreningens ansvarsplan hittas i sin helhet i verksamhetshandboken.

Vid mobbning/oro för gymnast handlar du enligt följande: 

  • Kontakta din/ditt barns ansvariga ledare om du undrar över någonting på föreningens verksamhetstimmar. Tex. om du blir mobbad eller sett att någon av dina medgymnaster blivit mobbade, kan det vara tungt att bära det själv. Du kan också vända dig till gruppens ansvariga ledare om du själv mår dåligt i samband med träningen eller om du märkt att någon av dina medgymnaster verkar må dåligt.  
  • Tillsammans funderar ni hur ärendet bäst kunde tas omhand, tex. kan ansvariga ledare kontakta föräldrar, ordna smågruppsträffar med berörda personer och diskutera vidare.  
  • Gruppens ansvariga ledare, föräldrar eller gymnaster kan vid behov vända sig till ordföranden Diana Lund 0400 36 28 38, lgf@idrott.fi.