Material

Hjälp oss att utveckla föreningens verksamhet / Auta meitä kehittämään seuran toimintaa

Ge feedback till oss om det gångna verksamhetsåret! (höstterminen 2022/ vårterminen 2023)

Svara på den enkät som berör dej och/ eller be ditt barn fylla i sin. Är du eller ditt barn med i många jumpagrupper önskar vi att ni svarar skilt för varje grupp.

Det finns enkäter för barn, ungdomar, föräldrar, vuxna och föreningsfunktionärer.
Enkäterna är anonyma och tar några minuter att fylla i.

OBS! Föreningen får enkäterna färdigt utformade från Finska olympiska kommittén. Om det finns någon fråga som ni ej önskar ge svar på, kan ni lämna den obesvarad.

Ditt svar är viktigt för oss! TACK för era svar på förhand! Fyll i enkäterna senast söndag 21.5.2023.

—————————————————

Anna palautetta meille kuluneesta toimintavuodesta! (syyskausi 2022/ kevätkausi 2023)

Vastaa sinua koskevaan kyselylomakkeeseen ja / tai pyydä lastasi täyttämään omansa. Jos sinä tai lapsesi kuuluu moniin jumpparyhmiin, haluamme sinun vastaavan erikseen jokaiselle ryhmälle.

On kyselylomakkeita lapsille, nuorille, vanhemmille, aikuisille ja seuratoimijoille. Kyselylomakkeet ovat anonyymit, ja niiden täyttäminen kestää vain muutaman minuutin.

HUOM! Seura saa kyselylomakkeet valmis muotoiltu Suomen olympiakomiteasta. Jos on kysymys, johon et halua vastata, voit jättää sen vastaamatta.

Vastauksesi on meille tärkeä! KIITOS vastauksistasi etukäteen! Täytä kyselylomakkeet viimeistään sunnuntaina 21.5.2023.


Fyll i enkäten enligt följande / Täytä palautelomaketta seuraavasti:

Språk / Kieli:                                         
Svenska / Suomi / English

Min förening finns i/ Seuran sijainti:
Österbotten / Pohjanmaa

Gren / laji:                                             
Gymnastik / Voimistelu

Förening / Seura:                                 
Lappfjärds Gymnastikförening

Lag, grupp / Joukkue, ryhmä:     
Skriv gruppens namn / Kirjoita ryhmän nimi       


Klicka på länken under gruppernas namn (barn, ungdom, förälder, vuxen), för att hitta rätt frågeblankett.
Klikkaa ryhmien nimien alla olevaa linkkiä (lapset, nuoret, vanhempi, aikuinen), löytääksesi oikean kyselylomakkeen.

Familjegymnastik         
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Jumpamix                         
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Redskap Hobby               
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Parkour grupp 1 och 2
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

LGF Strong kids
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Jumpaskola
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Stara
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Isla
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Cinea
Ungdomar/ nuoret          Föräldrar/ vanhemmat

Arella L
Ungdomar/ nuoret          Föräldrar/ vanhemmat

LGF Strong
Ungdomar/ nuoret          Vuxna/ aikuiset

Zumba
Ungdomar/ nuoret          Vuxna/ aikuiset

Soma Move
Ungdomar/ nuoret          Vuxna/ aikuiset

Muskelmix
Ungdomar/ nuoret          Vuxna/ aikuiset

Motionsgymnastik
Vuxna/ aikuiset

Seniordans
Vuxna/ aikuiset

Föreningens egen anayls
Föreningsfunktionärer (ledarna, basarkommittén, husmödrarna, styrelsen)


Ledarna

Spelreglerna gås igenom med gymnasterna senast vid tredje lektionen efter terminstart och skrivs under av samtliga gymnaster:

Följande blankett inlämnas till ledaransvariga Patricia Bergkulla eller Madeleine Isuls senast 15.5, 15.8 eller 15.12 (ifylls efter vår-, sommar- och hösttermin).

Blankett för reseersättning