Material

Ledarna

Efter vår- och höstterminens slut inlämnas alltid följande två dokument ordentligt ifylld av alla ledare till föreningens sekreterare Gunilla! Skickas till malmgunilla@hotmail.com (endast via mejl!) eller ges personligen senast 15.5 eller 15.12.  


Följande blankett inlämnas till föreningens kassör Birgitta Berg, tillsammans med närvarohäftet senast 15.5, 15.8 eller 15.12 (ifylls efter både vår- och hösttermin).


Blankett för utomstående ledare (reseersättning)