Material

 


Ledarna

Spelreglerna gås igenom med gymnasterna senast vid tredje lektionen efter terminstart och skrivs under av samtliga gymnaster:

Följande blankett inlämnas till ledaransvariga Patricia Bergkulla eller Madeleine Isuls senast 15.5, 15.8 eller 15.12 (ifylls efter vår-, sommar- och hösttermin).

Blankett för reseersättning