Material

Ledarna

Spelreglerna gås igenom med gymnasterna senast vid tredje lektionen efter terminstart och skrivs under av samtliga gymnaster:

Efter vår- och höstterminens slut inlämnas alltid följande två dokument ordentligt ifylld av alla ledare till föreningens sekreterare Gunilla! Skickas till malmgunilla@hotmail.com (endast via mejl!) eller ges personligen senast 15.5 eller 15.12.  

Följande blankett inlämnas till föreningens kassör Birgitta Berg, tillsammans med närvarohäftet senast 15.5, 15.8 eller 15.12 (ifylls efter både vår- och hösttermin).

Blankett för utomstående ledare (reseersättning)


Hjälp oss att utveckla föreningens verksamhet / Auta meitä kehittämään seuran toimintaa

Ge feedback till oss om det gångna verksamhetsåret! (höstterminen 2020/ vårterminen 2021)

Svara på den enkät som berör dej och/ eller be ditt barn fylla i sin. Är du eller ditt barn med i många jumpagrupper önskar vi att ni svarar skilt för varje grupp.

Det finns enkäter för barn, ungdomar, föräldrar, vuxna och föreningsfunktionärer.
Enkäterna är anonyma och tar några minuter att fylla i.

OBS! Föreningen får enkäterna färdigt utformade från Finska olympiska kommittén. Om det finns någon fråga som ni ej önskar ge svar på, kan ni lämna den obesvarad.

—————————————————-

Anna palautetta meille kuluneesta toimintavuodesta! (syyskausi 2020/ kevätkausi 2021)

Vastaa sinua koskevaan kyselylomakkeeseen ja / tai pyydä lastasi täyttämään omansa. Jos sinä tai lapsesi kuuluu moniin jumpparyhmiin, haluamme sinun vastaavan erikseen jokaiselle ryhmälle.

On kyselylomakkeita lapsille, nuorille, vanhemmille, aikuisille ja seuratoimijoille. Kyselylomakkeet ovat anonyymit, ja niiden täyttäminen kestää vain muutaman minuutin.

HUOM! Seura saa kyselylomakkeet valmis muotoiltu Suomen olympiakomiteasta. Jos on kysymys, johon et halua vastata, voit jättää sen vastaamatta.

Fyll i enkäten enligt följande / Täytä palautelomaketta seuraavasti:

Språk / Kieli:                                         
Svenska / Suomi / English

Min förening finns i/ Seuran sijainti:
Österbotten / Pohjanmaa

Gren / laji:                                             
Gymnastik / Voimistelu

Förening / Seura:                                 
Lappfjärds Gymnastikförening

Lag, grupp / Joukkue, ryhmä:             
Familjegymnastik, Barnmix, Jumppamix 1, Jumpamix 2, Redskap Hobby 1, Redskap Hobby 2, Parkour grupp 1, Parkour grupp 2, Jumpaskola mini, Starla, Isla, Cinea, Awida, Arella L, Dancemix för ungdomar, LGF Strong, Zumba, Muskelmix, Motionsgymnastik, Seniordans och Senior gymnastik.

Ditt svar är viktigt för oss! TACK för era svar på förhand! Fyll i enkäterna senast söndag 23.5.2021.

Vastauksesi on meille tärkeä! KIITOS vastauksistasi etukäteen! Täytä kyselylomakkeet viimeistään sunnuntaina 23.5.2021.