Material

Ledarna

Spelreglerna gås igenom med gymnasterna senast vid tredje lektionen efter terminstart och skrivs under av samtliga gymnaster:

Efter vår- och höstterminens slut inlämnas alltid följande två dokument ordentligt ifylld av alla ledare till föreningens sekreterare Gunilla! Skickas till malmgunilla@hotmail.com (endast via mejl!) eller ges personligen senast 15.5 eller 15.12.  

Följande blankett inlämnas till föreningens kassör Birgitta Berg, tillsammans med närvarohäftet senast 15.5, 15.8 eller 15.12 (ifylls efter både vår- och hösttermin).

Blankett för utomstående ledare (reseersättning)

Hjälp oss att utveckla föreningens verksamhet

Ge feedback till oss om det gångna verksamhetsåret!
(höstterminen 2019/ vårterminen 2020)

Svara på den enkät som berör dej och/ eller be ditt barn fylla i sin. Är du eller ditt barn med i många jumpagrupper önskar vi att ni svarar skilt för varje grupp.

Det finns enkäter för föreningens alla grupper och medlemmar!
Enkäterna är anonyma och det tar inte många minuter att fylla i dem.

OBS! Föreningen får enkäterna färdigt utformade från Finska olympiska kommittén. Om det finns någon fråga som ni ej önskar ge svar på, kan ni lämna den obesvarad.

Alla olevien linkkien kautta löytyy suomenkielinen sekä ruotsinkieleinen palautelomake.

Ditt svar är viktigt för oss!
TACK för era svar på förhand! Fyll i enkäterna senast onsdag 17.6.2020
.


Familjegymnastik


Barnmix


Jumpamix


Parkour


Redskapsgymnastik


Dancemix för ungdomar


LGF Strong


Soma Move


Zumba


Muskelmix


Motionsgymnastik


Seniordans


Seniorgymnastik

Jumpaskola


Isla

Cinea


Arella G

Arella L

Ledarna / Basarkommittén / Husmödrarna / Styrelsen