Material

Hjälp oss att utveckla föreningens verksamhet / Auta meitä kehittämään seuran toimintaa

Ge feedback till oss om det gångna verksamhetsåret! (höstterminen 2021/ vårterminen 2022)

Svara på den enkät som berör dej och/ eller be ditt barn fylla i sin. Är du eller ditt barn med i många jumpagrupper önskar vi att ni svarar skilt för varje grupp.

Det finns enkäter för barn, ungdomar, föräldrar, vuxna och föreningsfunktionärer.
Enkäterna är anonyma och tar några minuter att fylla i.

OBS! Föreningen får enkäterna färdigt utformade från Finska olympiska kommittén. Om det finns någon fråga som ni ej önskar ge svar på, kan ni lämna den obesvarad.

Ditt svar är viktigt för oss! TACK för era svar på förhand! Fyll i enkäterna senast tisdag 31.5.2022.

—————————————————-

Anna palautetta meille kuluneesta toimintavuodesta! (syyskausi 2021/ kevätkausi 2022)

Vastaa sinua koskevaan kyselylomakkeeseen ja / tai pyydä lastasi täyttämään omansa. Jos sinä tai lapsesi kuuluu moniin jumpparyhmiin, haluamme sinun vastaavan erikseen jokaiselle ryhmälle.

On kyselylomakkeita lapsille, nuorille, vanhemmille, aikuisille ja seuratoimijoille. Kyselylomakkeet ovat anonyymit, ja niiden täyttäminen kestää vain muutaman minuutin.

HUOM! Seura saa kyselylomakkeet valmis muotoiltu Suomen olympiakomiteasta. Jos on kysymys, johon et halua vastata, voit jättää sen vastaamatta.

Vastauksesi on meille tärkeä! KIITOS vastauksistasi etukäteen! Täytä kyselylomakkeet viimeistään tiistaina 31.5.2022.

—————————————————-

Fyll i enkäten enligt följande / Täytä palautelomaketta seuraavasti:

Språk / Kieli:                                         
Svenska / Suomi / English

Min förening finns i/ Seuran sijainti:
Österbotten / Pohjanmaa

Gren / laji:                                             
Gymnastik / Voimistelu

Förening / Seura:                                 
Lappfjärds Gymnastikförening

Lag, grupp / Joukkue, ryhmä:     
Skriv gruppens namn / Kirjoita ryhmän nimi       

—————————————————-

Klicka på länken under gruppernas namn (barn, ungdom, förälder, vuxen), för att hitta rätt frågeblankett.
Klikkaa ryhmien nimien alla olevaa linkkiä (lapset, nuoret, vanhempi, aikuinen), löytääksesi oikean kyselylomakkeen.

Familjegymnastik         
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Barnmix                           
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Jumppamix                 
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Redskap Hobby 1 och 2
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Parkour grupp 1 och 2
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Jumpaskola mini
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Starla
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Isla
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Cinea
Barn/ lapset          Föräldrar/ vanhemmat

Awida
Ungdomar/ nuoret        Föräldrar/ vanhemmat

Arella L
Ungdomar/ nuoret          Föräldrar/ vanhemmat

LGF Strong
Ungdomar/ nuoret          Vuxna/ aikuiset

Zumba
Ungdomar/ nuoret          Vuxna/ aikuiset

Muskelmix
Ungdomar/ nuoret          Vuxna/ aikuiset

Motionsgymnastik
Vuxna/ aikuiset

Seniordans
Vuxna/ aikuiset

Senior gymnastik
Vuxna/ aikuiset


Ledarna

Spelreglerna gås igenom med gymnasterna senast vid tredje lektionen efter terminstart och skrivs under av samtliga gymnaster:

Efter vår- och höstterminens slut inlämnas alltid följande två dokument ordentligt ifylld av alla ledare till föreningens sekreterare Gunilla! Skickas till malmgunilla@hotmail.com (endast via mejl!) eller ges personligen senast 15.5 eller 15.12.  

Följande blankett inlämnas till föreningens kassör Birgitta Berg, tillsammans med närvarohäftet senast 15.5, 15.8 eller 15.12 (ifylls efter både vår- och hösttermin).

Blankett för reseersättning