spelregler för talkoarbetaren

  • Jag kommer i tid till min uppgift. 
  • Jag använder gärna föreningskläder. 
  • Jag bemöter alla på ett positivt sätt. 
  • Jag är förberedd för och vet min uppgift. 
  • Jag kan arbeta självständig men tar kontakt vid funderingar.