VERKSAMHETEN INLEDS ENLIGT FÖLJANDE

Våren 2022

Vecka 1 (3.1) Trupperna

31.1 Ordinarie verksamhet för barn och unga

7.2 Familjegymnastiken och vuxenmotionen Drop-in

ANMÄLAN

Anmälan till följande grupper sker via anmälningstjänsten HOIKA;

 • Familjegymnastik grupp 1
 • Familjegymnastik grupp 2
 • Barnmix
 • Jumpamix 1
 • Jumpamix 2
 • Redskap hobby 1
 • Redskap hobby 2
 • Parkour pojkar 1
 • Parkour pojkar 2
 • LGF Strong Kids
 • LGF Strong Teens
 • Jumpaskola mini
 • Starla
 • Isla
 • Cinea
 • Awida
 • Arella L

Anmälan till följande grupper sker direkt till gruppens ledare vid kursstart;

 • LGF Strong
 • Zumba
 • Somamove

Anmälan till följande grupper sker via Medborgarinstitutets anmälningstjänster;

 • Muskelmix
 • Motionsgymnastik
 • Seniorgymnastik
 • Seniordans 

​(grupper i samarbete med Medborgarinstitutet) 

LGF TAR EMOT FÖLJANDE MOTIONSSEDLAR

TYKY, SMARTUM, E-passi och staden KRISTINESTADS motionssedlar. Dessa motionssedlar kan användas på föreningens Drop-In pass Zumba, LGF Strong och Soma move. 

VERKSAMHETEN BESTÅR AV FÖLJANDE GRUPPER

 • Familjegymnastik 
 • Barnmix  (barn födda 2015-2016)
 • Jumpamix 1  (åk 1-2, flickor och pojkar)
 • Jumpamix 2  (åk 3-6, flickor och pojkar)
 • Redskap hobby 1  (barn födda 2015-2016)
 • Redskap hobby 2  (åk 1-6)
 • Parkour för pojkar 1  (åk 1-2)
 • Parkour för pojkar 2  (åk 3-6)
 • LGF Strong Kids (åk 3-6)
 • LGF Strong Teens (13-17 år)
 • LGF Strong
 • Zumba
 • Motionsgymnastik
 • Muskelmix
 • Seniorgymnastik
 • Seniordans
 • Trupp födda 2015-2016 / Jumpaskola mini
 • Trupp födda 2013-2014 / Starla
 • Trupp 8-10 år / Isla
 • Trupp 10-12 år / Cinea
 • Trupp 12-14 år harraste / Awida
 • Trupp 14-16 år kilpasarja / Arella L
 • Dansgruppen Illusion
 • Galagruppen

 För att en grupp skall inleda verksamhet krävs minst 6 deltagare. 

ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR

Ledaren ansvarar för gymnasterna under själva lektionen. Före och efter en lektionen är gymnasten på förälderns ansvar. Vi ser gärna att föräldern för in och hämtar de yngre barnen från omklädningsrummet ifall ledaren har någon information som denna vill ge. Gymnasten är inte försäkrad från föreningens sida. Om gymnasten har en egen personlig försäkring, läs igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för skador som uppstått i samband med gymnastikträning. För tävlingsgymnaster som deltar i Finlands Gymnastikförbunds (Voimisteluliitto) tävlingar är försäkring obligatorisk (kan även tecknas i samband med köp av tävlingslicens, mera info ges direkt till berörda gymnaster).  

INFORMATION

Allmän information om föreningens verksamhet hittas i första hand på hemsidan www.lgf.idrott.fisamt på föreningens facebooksida ”Lappfjärds gymnastikförening”. Gå in och följ samt gilla sidan så dyker informationen lättare upp i ditt eget facebook flöde. Information som berör en särskild grupps verksamhet förs i första hand ut via gruppens facebook grupp. Föreningen har följande grupper: LGF Familjegymnastk, LGF Barnmix, LGF Jumpamix 1, LGF Jumpamix 2, LGF Parkour, LGF Redskap, LGF Dancemix, LGF Jumpaskola, LGF Isla, LGF Cinea, LGF Arella G, LGF Arella L och Zumba by Patricia & Lotta.  Föräldrar uppmanas ansöka om medlemskap (tryck på ”Gå med i grupp”) i dessa för att säkerställa att de får all information som gäller gruppen. 

FRÅNVARO

Vi ser gärna att föräldern anmäler frånvaro ifall gymnasten inte kan delta i en lektion. Frånvaro meddelas i första hand till ledarens telefon via sms eller whatsapp om inte ledaren meddelat annat. För tävlingsgymnaster är frånvaroanmälan obligatoriskt (senast samma morgon som träningen). 

FOTO / FILM

Fotografier och filmer som tas av gymnasterna under lektionerna, på uppvisningar och evenemang tas i första hand för att dokumentera verksamheten men kan också komma att publiceras på föreningens hemsida, facebook och instagram. Ifall du som vårdnadshavare önskar att ditt barn inte ska synas på föreningens medier, ber vi dej meddela detta per e-post till lgf@idrott.fi.