VERKSAMHETEN INLEDS ENLIGT FÖLJANDE

VÅREN 2024 / KEVÄT 2024

Vecka / Viikko 1-20
Estetisk truppgymnastik / joukkuevoimistelu (Astoria, Isla, Cinea)

Vecka / Viikko 3-19
Familjegymnastik
Barnmix (födda / synt. 2017-2019)
Jumpaskola (truppgymnastik) (födda / synt. 2017-2018)
Redskap hobby (födda / synt. 2016-2017, förskolan och åk 1-6 / esikoulu ja lk. 1-6)
Jumpamix (åk / lk. 1-6)
LGF Strong kids (åk / lk. 1-6)
Parkour (åk 1-6
LGF Move

Vecka / Viikko 3
LGF Strong (Drop-in)
Zumba (Drop-in)
Soma move (Drop-in)
Core Fusion // STRX (Drop-in)
Träning och innebandy för karar

Vecka / Viikko 2
Utveckla dig som dansare, Motionsgymnastik och Seniordans

Information om föreningens grupper hittas här

Enemmän infoa ryhmistä löydät täältä

ANMÄLAN

Anmälan till följande grupper sker via anmälningstjänsten HOIKA;

 • Familjegymnastik
 • Barnmix
 • Jumpamix
 • Redskap hobby
 • Parkour
 • LGF Strong Kids
 • Jumpaskola
 • Astoria
 • Isla
 • Cinea
 • LGF Move

Anmälan till följande grupper sker direkt till gruppens ledare vid kursstart;

 • LGF Strong
 • Zumba
 • Soma Move
 • Core Fusion // STRX
 • Träning och innebandy för karar

Anmälan till följande grupper sker via Medborgarinstitutets anmälningstjänster;

 • Motionsgymnastik
 • Seniordans 
 • Utveckla dig som dansare

​(grupper i samarbete med Medborgarinstitutet) 

LGF TAR EMOT FÖLJANDE MOTIONSSEDLAR

TYKY, SMARTUM, E-passi och staden KRISTINESTADS motionssedlar. Dessa motionssedlar kan användas på föreningens Drop-In pass Zumba, LGF Strong och Soma move. 

VERKSAMHETEN BESTÅR AV FÖLJANDE GRUPPER

 • Familjegymnastik 
 • Barnmix  (barn födda 2017-2019)
 • Jumpamix (åk 1-6, flickor och pojkar)
 • Redskap hobby 1 (barn födda 2016-2017, åk 1 och förskolan)
 • Redskap hobby 2 (åk 2-6)
 • LGF Strong Kids (åk 3-6)
 • LGF Strong
 • Zumba
 • Soma Move
 • Motionsgymnastik
 • Seniordans
 • Trupp födda 2017-2018 / Jumpaskola
 • Trupp födda 2015-2016 / Astoria
 • Trupp 12-14 år / Isla
 • Trupp 14-16 år / Cinea
 • Dansgruppen Illusion
 • Galagruppen

 För att en grupp skall inleda verksamhet krävs minst 6 deltagare. 

ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR

Ledaren ansvarar för gymnasterna under själva lektionen. Före och efter en lektionen är gymnasten på förälderns ansvar. Vi ser gärna att föräldern för in och hämtar de yngre barnen från omklädningsrummet ifall ledaren har någon information som denna vill ge. Gymnasten är inte försäkrad från föreningens sida. Om gymnasten har en egen personlig försäkring, läs igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för skador som uppstått i samband med gymnastikträning. För tävlingsgymnaster som deltar i Finlands Gymnastikförbunds (Voimisteluliitto) tävlingar är försäkring obligatorisk (kan även tecknas i samband med köp av tävlingslicens, mera info ges direkt till berörda gymnaster).  

INFORMATION

Allmän information om föreningens verksamhet hittas i första hand på hemsidan www.lgf.idrott.fisamt på föreningens facebooksida ”Lappfjärds gymnastikförening”. Gå in och följ samt gilla sidan så dyker informationen lättare upp i ditt eget facebook flöde. Information som berör en särskild grupps verksamhet förs i första hand ut via gruppens facebook grupp. Föreningen har följande grupper: LGF Familjegymnastik, LGF Barnmix, LGF Jumpamix, LGF Redskap, LGF Strong kids boys, LGF Jumpaskola, LGF Trupp Stara, LGF Isla, LGF Cinea, LGF Arella L och LGF Drop-in (samt LGF Parkour, LGF Dancemix).  Föräldrar uppmanas ansöka om medlemskap (tryck på ”Gå med i grupp”) i dessa för att säkerställa att de får all information som gäller gruppen. 

FRÅNVARO

Vi ser gärna att föräldern anmäler frånvaro ifall gymnasten inte kan delta i en lektion. Frånvaro meddelas i första hand till ledarens telefon via sms eller whatsapp om inte ledaren meddelat annat. För tävlingsgymnaster är frånvaroanmälan obligatoriskt (senast samma morgon som träningen). 

FOTO / FILM

Fotografier och filmer som tas av gymnasterna under lektionerna, på uppvisningar och evenemang tas i första hand för att dokumentera verksamheten men kan också komma att publiceras på föreningens hemsida, facebook och instagram. Ifall du som vårdnadshavare önskar att ditt barn inte ska synas på föreningens medier, ber vi dej meddela detta per e-post till lgf@idrott.fi.