Evenemang

Utdrag från versamhetsplanen för år 2023

 • Truppernas föreningsuppvisning
 • Våruppvisning
 • Motionstisdagar & medlemskvällar i maj och augusti
 • Motionsevenemanget ”Laffjöl runt”
 • Dansföreställning
 • Ljusmässa
 • Medlemsjulfest
 • Julkul
 • Läger
 • Delta i uppvisningar och evenemang arrangerade av andra föreningar och organisationer. Ex stadens evenemang
 • Delta i tävlingar i estetisk truppgymnastik