Avgifter / Maksut

AVGIFTER VÅRTERMINEN 2023


MEDLEMSAVGIFT 25 € per år
Vill du bli medlem? Klicka här för bankgiro! Som medlem stöder du föreningens barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det ger dej förmåner inom föreningens verksamhet. Du har även rätt att ta del av FSG:s förmåner som bl.a. ger dig rabatt hos Viking Line och Scandic sports card, för mer info se https://fsg.idrott.fi/for-foreningar/understod/.

Alla yngre än 18 år, som deltar i föreningens gymnastikgrupper, är automatiskt medlemmar i föreningen och behöver alltså ej betala skild medlemsavgift! 

TERMINSAVGIFTER

 
Familjegymnastik, Jumpamix, Redskap Hobby, och LGF Strong Kids 35 € per termin (13-15 ggr) 

Parkour 30€ vårterminen 2023 (8 ggr)

Jumpaskola, trupp Stara och Trupperna
1 timme/ vecka 35 € per termin
Därefter 20 € för varje påbörjad timme per vecka. 

OBS!
Notera att föreningen fakturerar 5% i dröjsmålsränta ifall terminsavgiften inte är betald inom utsatt tid.

Motionsgrupperna
Zumba, LGF Strong och Soma Move
6 € /gång eller 50 € /10ggr 

Kurser i samarbete med medborgarinstitutet  
Muskelmix, Motionsgymnastik, Seniordans och Seniorgymnastik, se kursavgifter på MIs hemsida eller i deras katalog. 

MOTIONSSEDLAR (Gäller LGF Strong och Zumba) Föreningen tar emot följande motionssedlar: Tyky, Smartum, staden Kristinestads motionssedlar och är även registrerad via ePASSI. Kom ihåg att sedlarna är personliga, endast för dig. Föreningens medlemsavgift och terminsavgifter behandlas varje år på föreningens årsmöte i februari.

FÖRSÄLJNING

ALLA barn- och ungdomsgymnaster deltar i föreningens försäljningar (så som LGF julkalendern på höstterminen och vappenlotteriet på vårterminen). Försäljningarna möjliggör en fortsättning för föreningens verksamhet.


MAKSUT KEVÄTKAUSI 2023

JÄSENMAKSU 25 €/vuosi
Haluatko jäseneksi? Klikkaa tästä pankkisiirto! Jäsenenä tuet seuran lapsi- ja nuorisotoimintaa samalla kun saat etuja seuran toiminnan puitteissa. Sinulla on myös oikeus FSG:n etuihin, muun muassa alennukseen Viking Linella ja Scandic sports cardilla, ks. lisätietoa https://fsg.idrott.fi/for-
foreningar/understod/
.

Kaikki alle 18-vuotiaat, jotka osallistuvat seuran voimisteluryhmiin, ovat automaattisesti seuran jäseniä, eikä heidän siis tarvitse maksaa erillistä jäsenmaksua.

LUKUKAUSIMAKSUT

Familjegymnastik, Jumpamix, Redskap Hobby, Parkour ja LGF Strong Kids 35 € per kausi (13-15 kertaa) 

Parkour 30€ kevätkausi 2023 (8 kertaa)

Jumpaskola, trupp Stara och Trupperna
1 tunti/viikko 35 € lukukaudelta
Sen jälkeen 20 € jokaiselta alkavalta tunnilta per viikko.

HUOM!
Ota huomioon, että seura laskuttaa 5 % viivästyskorkoa, mikäli lukukausimaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Kuntoryhmät
Zumba, LGF Strong ja Soma Move
6 €/kerta tai 50 €/10 krt

Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä pidettävät kurssit
Lihaskuntojumppa, Kuntojumppa, Senioritanssi ja Seniorivoimistelu, ks. kurssimaksut kansalaisopiston kotisivuilta tai heidän luettelostaan.

LIIKUNTASETELIT (Koskee LGF Strongia ja Zumbaa). Seura ottaa vastaan seuraavat liikuntasetelit: Tyky, Smartum, Kristiinankaupungin kaupungin liikuntasetelit, ja seura on myös rekisteröity ePASSIn kautta. Muista, että setelit ovat henkilökohtaisia, vain sinulle. Seuran jäsenmaksu ja lukukausimaksut
käsitellään vuosittain seuran vuosikokouksessa helmikuussa.

MYYNTI
KAIKKI lapsi- ja nuorisovoimistelijat osallistuvat seuran myyntitoimintaan (kuten LGF:n joulukalenterin myyntiin syyslukukaudella ja vappuarpajaisiin kevätlukukaudella). Myyntitoiminta mahdollistaa seuran toiminnan jatkumisen.