Avgifter / Maksut

AVGIFTER VÅRTERMINEN 2024


MEDLEMSAVGIFT 25 € per år
Vill du bli medlem? Klicka här för bankgiro! Som medlem stöder du föreningens barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det ger dej förmåner inom föreningens verksamhet. Du har även rätt att ta del av FSG:s förmåner som bl.a. ger dig rabatt hos Viking Line och Scandic sports card, för mer info se https://fsg.idrott.fi/for-foreningar/understod/.

Alla yngre än 18 år, som deltar i föreningens gymnastikgrupper, är automatiskt medlemmar i föreningen och behöver alltså ej betala skild medlemsavgift! 

TERMINSAVGIFTER

 
Familjegymnastik, Barnmix, Jumpamix, Redskap Hobby, Parkour och LGF Strong Kids 35 € per termin (13-15 ggr) 

Jumpaskola och trupperna
1 timme/ vecka 35 € per termin
Därefter 10 € för varje påbörjad halvtimme per vecka. 

OBS!
Notera att föreningen fakturerar 5% i dröjsmålsränta ifall terminsavgiften inte är betald inom utsatt tid.

Motionsgrupperna
Zumba, LGF Strong och Soma Move
6 € /gång eller 50 € /10ggr 

Kurser i samarbete med medborgarinstitutet  
Utveckla dig som dansare, Motionsgymnastik, Seniordans och Seniorgymnastik, se kursavgifter på MIs hemsida eller i deras katalog. 

MOTIONSSEDLAR (Gäller LGF Strong, Soma Move och Zumba) Föreningen tar emot följande motionssedlar: Tyky, Smartum, staden Kristinestads motionssedlar och är även registrerad via ePASSI. Kom ihåg att sedlarna är personliga, endast för dig. Föreningens medlemsavgift och terminsavgifter behandlas varje år på föreningens årsmöte i februari.

FÖRSÄLJNING

ALLA barn- och ungdomsgymnaster deltar i föreningens försäljningar (så som LGF julkalendern på höstterminen och vappenlotteriet på vårterminen). Försäljningarna möjliggör en fortsättning för föreningens verksamhet.


MAKSUT KEVÄTKAUSI 2024

JÄSENMAKSU 25 €/vuosi
Haluatko jäseneksi? Klikkaa tästä pankkisiirto! Jäsenenä tuet seuran lapsi- ja nuorisotoimintaa samalla kun saat etuja seuran toiminnan puitteissa. Sinulla on myös oikeus FSG:n etuihin, muun muassa alennukseen Viking Linella ja Scandic sports cardilla, ks. lisätietoa https://fsg.idrott.fi/for-
foreningar/understod/
.

Kaikki alle 18-vuotiaat, jotka osallistuvat seuran voimisteluryhmiin, ovat automaattisesti seuran jäseniä, eikä heidän siis tarvitse maksaa erillistä jäsenmaksua.

LUKUKAUSIMAKSUT

Familjegymnastik, Jumpamix, Redskap Hobby, Parkour ja LGF Strong Kids 35 € per kausi (13-15 kertaa) 

Jumpaskola ja joukkuevoimistelujoukkueet
1 tunti/viikko 35 € lukukaudelta
Sen jälkeen 10 € jokaiselta alkavalta puolitunnilta per viikko.

HUOM!
Ota huomioon, että seura laskuttaa 5 % viivästyskorkoa, mikäli lukukausimaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Kuntoryhmät
Zumba, LGF Strong ja Soma Move
6 €/kerta tai 50 €/10 krt

Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä pidettävät kurssit
Kuntojumppa, Utveckla dig som dansare, Senioritanssi ja Seniorivoimistelu, ks. kurssimaksut kansalaisopiston kotisivuilta tai heidän luettelostaan.

LIIKUNTASETELIT (Koskee LGF Strongia, Soma move ja Zumbaa). Seura ottaa vastaan seuraavat liikuntasetelit: Tyky, Smartum, Kristiinankaupungin kaupungin liikuntasetelit, ja seura on myös rekisteröity ePASSIn kautta. Muista, että setelit ovat henkilökohtaisia, vain sinulle. Seuran jäsenmaksu ja lukukausimaksut
käsitellään vuosittain seuran vuosikokouksessa helmikuussa.

MYYNTI
KAIKKI lapsi- ja nuorisovoimistelijat osallistuvat seuran myyntitoimintaan (kuten LGF:n joulukalenterin myyntiin syyslukukaudella ja vappuarpajaisiin kevätlukukaudella). Myyntitoiminta mahdollistaa seuran toiminnan jatkumisen.