Avgifter

AVGIFTER HÖSTTERMINEN 2022


MEDLEMSAVGIFT 15 € per år
Vill du bli medlem? Klicka här för bankgiro! Som medlem stöder du föreningens barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det ger dej förmåner inom föreningens verksamhet. Du har även rätt att ta del av FSG:s förmåner som bl.a. ger dig rabatt hos Viking Line och Scandic sports card, för mer info se https://fsg.idrott.fi/for-foreningar/understod/.

Alla yngre än 18 år, som deltar i föreningens gymnastikgrupper, är automatiskt medlemmar i föreningen och behöver alltså ej betala skild medlemsavgift! 

TERMINSAVGIFTER

 
Familjegymnastik, Barnmix, Jumpamix, Redskap, Parkour för pojkar, Dancemix, LGF Strong Teens, LGF Strong Kids 35 € per termin (13-15 ggr) 

Jumpaskola, trupp Stara och Trupperna
1 timme/ vecka 35 € per termin
Därefter 20 € för varje påbörjad timme per vecka. 

OBS!
Notera att föreningen fakturerar 5% i dröjsmålsränta ifall terminsavgiften inte är betald inom utsatt tid.

Motionsgrupperna
Zumba, LGF Strong och Soma Move
6 € /gång eller 50 € /10ggr 

Kurser i samarbete med medborgarinstitutet  
Muskelmix, Motionsgymnastik, Seniordans och Seniorgymnastik, se kursavgifter på MIs hemsida eller i deras katalog. 

MOTIONSSEDLAR (Gäller LGF Strong och Zumba) Föreningen tar emot följande motionssedlar: Tyky, Smartum, staden Kristinestads motionssedlar och är även registrerad via ePASSI. Kom ihåg att sedlarna är personliga, endast för dig. Föreningens medlemsavgift och terminsavgifter behandlas varje år på föreningens årsmöte i februari.

FÖRSÄLJNING

ALLA barn- och ungdomsgymnaster deltar i föreningens försäljningar (så som LGF julkalendern på höstterminen och vappenlotteriet på vårterminen). Försäljningarna möjliggör en fortsättning för föreningens verksamhet.