Stjärnförening / Tähtiseura

Tähtiseura förening – Ett löfte om kvalitét i verksamheten

Tähtiseura-programmet är Olympiska kommitténs, grenförbundens och de regionala idrottsorganisationernas kvalitetsprogram, som stöder den finländska idrottens viktiga styrka: föreningsverksamheten. Kvalitetsprogrammet hjälper föreningarna att utvecklas enligt sina egna önskemål med hjälp av moderna verktyg och arbetsmetoder tillsammans med andra kvalitetsföreningar.

Programmets symbol är ett stjärnmärke, som visar att föreningen uppfyller innehållskraven för respektive målgrupp och de gemensamma kvalitetsfaktorerna för ledarskap. De föreningar som har fått stjärnmärket ingår i ett riksomfattande nätverk för kontinuerlig utveckling, där föreningarna får stöd för sin egen verksamhet och delar med sig av god praxis.

I juni 2018 erhöll Lappfjärds gymnastikförening Tähtiseura sigillet för barn- och unga. Utmärkelsen har föregåtts av ett gediget utvecklingsarbete där föreningens verksamhet analyserats och dokumenterats. Tähtiseura sigillet visar att föreningen erbjuder barn och unga en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för motion och idrott. Föreningen uppfyller kvalitetsfaktorerna för föreningsledarskap och barnidrott och ingår i ett större föreningsnätverk som utvecklas tillsammans och lär sig god praxis av varandra. I en Tähtiseura-förening får var och en idrotta på sitt sätt i gott sällskap!

I april 2024 har föreningen följande auditering för Tähtiseura sigillet för barn- och ungdomsverksamheten. Samtidigt kommer föreningen att även ansöka om Tähtiseura sigill för vuxenmotionen.

Mer information www.olympiakomitea.fi/tähtiseurat