spelregler inför tävlingar och läger

  • Föräldrarna ansvarar för att licensen är betald i god tid (1 månad) före första anmälan till tävlingen. 
  • Föräldrarna ansvarar för att barnet får en god nattsömn och äter hälsosamt före. 
  • Föräldrarna ansvarar föra att gymnasten kommer i tid. 
  • Föräldrarna ansvarar för att barnet har med tävlingsdräkt, representationsdräkt och de redskap som behöver finnas tillgängliga. 
  • Truppgymnasten äter inget godis under tävlingsdagen. 
  • Vi uppmuntrar andra tävlande i en positiv, sportslig anda! Speciellt egna föreningens andra trupper peppas och hejas på.  
  • Vi applåderar alltid när olika grupper presenteras eller när andra grupper får pris. 
  • Vi hjälper till vid behov. Föräldrabehovet och uppgifter ses över inför varje tävling. 
  • Föreningen uppmuntrar till samåkning. Chauffören ska, av god sed, ersättas med 5 €/ begynnande 100 km av medpassagerarna.