Trupptränarens spelregler

Förutom föreningens gemensamma spelregler förbinder sig trupptränarna att följa trupptränarnas egna spelregler:  

  • Jag kommer i tid till min träning och är ändamålsenligt klädd 
  • Jag planerar träningen som helhet (långsiktig plan, säsongsplan, timplan) 
  • Jag hälsar på alla  
  • Jag är positiv och uppmuntrande 
  • Jag föregår med gott exempel, eftersom jag är en förebild för gymnasterna 
  • Jag ger feedback enligt ”hamburgarmodellen” 
  • Jag informerar föräldrar och gymnaster i god tid om t.ex. evenemang, tävlingar, läger och ändringar i träningstider via truppens officiella informationskanal 
  • Jag ser till att alla gymnaster kommer hem 
  • Jag informerar truppansvarig om en gymnast kommer på prov i truppen.  
  • Jag informerar både truppansvarig och föreningens kassör om en gymnast börjar eller slutar i truppen. 

Till trupptränarens spelregler tillkommer en rad uppgifter och ansvarsområden. Dessa preciseras i kapitlet om Ledarroller och ansvarsområden.