Barn

Familjegymnastik
Den populära Fobben-gruppen samlas en gång i veckan för att upptäcka glädjen i att röra sig. Lekar, motoriska övningar (hoppa, springa, balansera, krypa, åla osv), redskapsbanor och sångramsor av olika slag utgör grunden i denna grupp.  Den vuxna och barnet arbetar alltid i par. Rekommenderad ålder för barnet är 3-5 år men även yngre barn kan prova på. 

Barnmix 
Riktar sig till barn i 5-6 års ålder (födda 2015-2016). Leken och fantasin utgör det viktigaste verktyget under denna timme. Deltagarna får t ex lära sig cirkusjumppa, öva på redskap, leka och dansa.

Jumpamix
Riktar sig till flickor och pojkar i åk 1-6. Timmen inleds med en uppvärmning varefter gymnasterna får prova på olika former av gymnastik: t ex redskapsgymnastik, cirkelträning, bollspel, lekar och dans. Timmen avslutas med avslappningsövningar och tänjningar.

Parkour för pojkar
Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller redskapsbanor som framför allt tränar styrka, uthållighet och smidighet genom olika t ex hopp, rullningar och volter.  

Redskap hobby 1 (födda 2015-2016) och Redskap hobby 2 (åk 1-6)
Under dessa pass lär sig barnet grunderna i redskapsgymnastik genom lekar och redskapsbanor samtidigt som koordination, vighet, styrka och balans övas. Passar barn som gillar att slå kullerbyttor, stå på händer, hoppa, balansera och hänga i ringar. Ingen förkunskap behövs för deltagande i hobbygrupper. 

LGF Strong Kids, åk 3-6
Föreningens egna koncept och utgår från funktionell träning som innebär mångsidig och ändamålsenlig träning. Under passet tränar vi både styrka, uthållighet, kroppskontroll och balans. Målsättningen för gruppens deltagare är att en dag delta i sk. Thoughest banor.

Estetisk truppgymnastik
Föreningen erbjuder även tävlingsgymnastik i form av estetisk truppgymnastik. Inom föreningen verkar trupperna Jumpaskola mini, Starla, Isla, Cinea, Awida och Arella L. För mera info om föreningens trupper se här.