Vision, värderingar och målsättningar

Verksamhetsidé

Föreningens stadga 2 § stipulerar grunden för föreningens verksamhet. Där står att läsa: ”Föreningens syfte är att väcka intresse för olika former av gymnastik, dans och motion, och därigenom stärka medlemmarnas fysiska och psykiska välbefinnande. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna mångsidig gruppverksamhet, motionstillfällen och evenemang samt tävlingar. ” 

Lappfjärds gymnastikförening (LGF) är en Livskraftig förening med stark Gemenskap och Framåtanda. Föreningen erbjuder i enlighet med sin slogan ”Gymnastik för livet”.

Vision

Lappfjärds gymnastikförening strävar till att erbjuda mångsidig och inspirerande verksamhet med god kvalitét till alla åldersgrupper där nyckelorden är rörelseglädje och gemenskap.

Värderingar

Lappfjärds gymnastikförening värdesätter

 • Välmående
 • Mångfald
 • Gemenskap
 • Kompetens
 • Framgång
 • Upplevelser
 • Samverkan
 • Rörelseglädje

Målsättningar

Lappfjärds gymnastikförenings målsättningar mellan åren 2023-2027 är att föreningen:

 • erbjuder kvalitativ verksamhet till alla åldersgrupper oberoende av kön, språk och socioekonomisk bakgrund.
 • stärker samhörigheten mellan gymnaster, grupper, hemmet och föreningen.
 • satsar på ledarutbildning och varje ledare deltar i åtminstone 1 utbildning/år.
 • motiverar gruppen och gymnasten att nå framgång enligt egna målsättningar.
 • antar utmaningar och arrangerar och deltar i många olika evenemang.
 • samarbetar med andra aktörer.
 • eftersträvar att all respons på terminsutvärderingen är positiv  
 • Erhåller Olympiska kommitténs och grenförbundet Finlands Gymnastikförbunds sigillmärkning ”Tähtiseura” för vuxenverksamheten.