Vision, värderingar och målsättningar

Verksamhetsidé

Föreningens stadga 2 § stipulerar grunden för föreningens verksamhet. Där står att läsa: ”Föreningen har till uppgift att verka för gymnastik och andra former av fysisk fostran inom sitt verksamhetsområde samt att bedriva upplysningsverksamhet för detta ändamål.

Lappfjärds gymnastikförening (LGF) är en Livskraftig förening med stark Gemenskap och Framåtanda. Föreningen erbjuder i enlighet med sin slogan ”Gymnastik för livet”.

Vision

Lappfjärds gymnastikförening strävar till att erbjuda mångsidig och inspirerande verksamhet med god kvalitét till alla åldersgrupper där nyckelorden är rörelseglädje och gemenskap.

Värderingar

Lappfjärds gymnastikförening värdesätter

 • Den enskilda gymnastens välmående och personliga utveckling
 • Rörelseglädje, samhörighet och den gemensamma upplevelsen
 • Ledarens kunskap och kompetens
 • Gott samarbete inom och utanför föreningen

Målsättningar

Lappfjärds gymnastikförenings målsättningar mellan åren 2018-2022 är att föreningen:

 • Erbjuder verksamhet till alla åldersgrupper
 • Stärker kvalitén i nuvarande grupper och starta upp nya utifrån behov och intresse
 • Når framgång i tävlingar
 • Satsar på ledarutbildning och varje ledare deltar i åtminstone 1 utbildning/år
 • Antar utmaningar och arrangerar och deltar i många olika evenemang
 • Satsar på tvåspråkighet och synlighet i samhället
 • Utvecklar föreningens verksamhetsriktlinjer och erhåller Olympiska kommitténs och grenförbundet Finlands Gymnastikförbunds sigillmärkning ”Tähtiseura” för barn- och ungdomsverksamheten samt för vuxenverksamheten