Verksamhetshandbok

Verksamhetshandboken är ett levande dokument som utvecklas och revideras i samband med styrelsens strategiträff som sker i juni varje år.


Målsättningen med handboken är:
o Klargöra föreningens verksamhet och förenkla styrelsens arbete
o Förbättra kvalitén på verksamheten
o Klargöra styrelsens arbete och ansvar
o Klargöra funktionärernas arbete och ansvar
o Klargöra ledarens arbete och ansvar samt ange hur föreningen stöder hen
o Klargöra spelregler för föreningen, ledaren, gymnasten och föräldrarna
o Förbättra kommunikationen inom föreningen och mellan ledarna, gymnasterna och
deras föräldrar
o Klargöra hur föreningen utvärderar och utvecklar sin verksamhet