truppansvarig förälders spelregler

Dessa har till uppgift att fungera som länk mellan tränare, föräldrar och gymnaster och väljs för 1 år i taget. 

  • Jag ansvarar för klädinköp utöver den ordinarie truppklädseln, i samråd med ledarna. 
  • Jag handhar gruppens ev. försäljningar och kontrollerar alltid först med truppansvarig. om försäljningsprodukten och –tidpunkten. 
  • Jag är med i arrangemangen kring köp av tävlingsdräkt och tillbehör. 
  • Jag för gruppens talan. 
  • Jag ska innan varje årsmöte förevisa skriftlig redovisning över truppens försäljning till föreningens kassör.