truppgymnasternas spelregler

 • Jag kommer i tid till träningen och är ändamålsenligt klädd. 
 • Jag tar hand om mina egna och andras saker. 
 • Jag använder inget tuggummi under lektionen. 
 • Jag har alltid med mina redskap och vattenflaska. 
 • Jag hälsar på andra. 
 • Jag tilltalar andra artigt och med respekt. 
 • Jag är positiv och uppmuntrande gentemot mina lagkamrater. 
 • Jag tar hänsyn, är vänlig och artig mot alla idrottare från andra föreningar. 
 • Jag försöker mitt bästa och lär mig nya färdigheter. 
 • Jag respekterar tränaren och lagkamraterna samt följer truppens spelregler. 
 • Jag stör inte andras träning. 
 • Jag försöker mitt bästa och lär mig nya färdigheter. 

Truppgymnasternas spelregler kan modifieras och kompletteras så att de på bästa möjliga vis lämpar sig för målgruppen.