VERKSAMHETEN VÅREN 2019

Lappfjärds gymnastikförening erbjuder ett stort urval av grupper där du som aktiv gymnast kan delta. Vår verksamhet omfattar allt från de allra minsta barnen till seniorgymnastik – både flickor och pojkar, damer och herrar, elitgymnaster och glada motionärer är välkomna!

 

Information om verksamheten

 

VERKSAMHETEN INLEDS ENLIGT FÖLJANDE

 
Samtliga grupper i föreningens verksamhet inleder sin verksamhet VECKA 2 2019
 
LGFs barn- och ungdomsgrupper håller SPORTLOV vecka 9
 
 

ANMÄLAN

 
Anmälan till Familjegymnastik, Barnmix, Jumpamix 1, Jumpamix 2, Dancemix för ungdom, Dancemix för vuxna, Redskap, Parkour, Jumpaskola, Cinea, Arella, Zelda och Cerise
 

❤️ Gymnaster som är anmälda till en grupp hösten 2018 behöver INTE anmäla sig till vårens verksamhet. Dessa gymnaster är AUTOMATISKT ANMÄLDA till våren 2019.

❤️ Gymnaster som är anmälda till en grupp hösten 2018 men som inte tänker delta i verksamheten våren 2019 måste ANNULLERA sin plats. På föreningens hemsida www.lgf.idrott.fi hittar du anvisningar hur du annullerar din plats. ANNULLERINGEN sker SENAST 20.12.2018. Ifall gymnasten inte annullerat sin plats innan dess faktureras gymnasten automatiskt för våren 2019.

❤️ För NYA gymnaster och för gymnaster som vill byta grupp/delta i fler grupper öppnar anmälan via Hoika 1.1.2019 kl 18.00. För info om anmälan och inloggning till Hoika se föreningens hemsida www.lgf.idrott.fi

❤️ För frågor kontakta oss! lappfjardsgf@idrott.fi

Anmälan till LGF Strong och Zumba
Anmälan sker direkt till gruppens ledare vid kursstart
 
Anmälan till Muskelmix, Motionsgymnastik, Seniorgymnastik och Seniordans
(Grupper i samarbete med Medborgarinstitutet)
Anmälan sker via Medborgarinstitutets anmälningstjänster
 
 

LGF TAR EMOT FÖLJANDE MOTIONSSEDLAR

TYKY, SMARTUM och staden KRISTINESTADS motionssedlar. Dessa motionssedlar kan användas på föreningens Drop-In pass Zumba och LGF Strong.
 
 

VERKSAMHETEN BESTÅR AV FÖLJANDE GRUPPER

• Familjegymnastik 
• Barnmix  (barn födda 2012-2013)
• Jumpamix 1  (åk 1-3, flickor och pojkar)
• Jumpamix 2  (åk 4-6, flickor och pojkar)
• Redskap hobby 1  (barn födda 2011-2013)
• Redskap hobby 2  (åk 2-6)
* Redskap längre hunna  (åk 3-6)
* Redskap ungdomar  (åk 7-9) Startar 24.9!
* Parkour för pojkar 1  (åk 1-2)
* Parkour för pojkar 2  (åk 3-6)
* Dancemix för ungdomar  (högstadiet + gymnasiet)
* LGF Strong
* Zumba
* Dancemix för vuxna
• Motionsgymnastik
• Muskelmix
• Seniorgymnastik
• Seniordans
• Jumpaskola / Trupp för flickor födda 2011-2012
• Trupp 8-10 år / Cinea
• Trupp 10-12 år / Arella
• Trupp 14-16 år / Zelda
* Trupp ö. 16 år / Cerise
• Dansgruppen Illusion
• Galagruppen
 
För att en grupp skall inleda verksamhet krävs minst 6 deltagare.

 

ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR

Ledaren ansvarar för gymnasterna under själva lektionen. Före och efter en lektionen är gymnasten på förälderns ansvar. Vi ser gärna att föräldern för in och hämtar de yngre barnen från omklädningsrummet ifall ledaren har någon information som denna vill ge. 

Gymnasten är inte försäkrad från föreningens sida. Om gymnasten har en egen personlig försäkring, läs igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för skador som uppstått i samband med gymnastikträning. För tävlingsgymnaster som deltar i Finlands Gymnastikförbunds (Voimisteluliitto) tävlingar är försäkring obligatorisk (kan även tecknas i samband med köp av tävlingslicens, mera info ges direkt till berörda gymnaster). 

 

INFORMATION

Allmän information om föreningens verksamhet hittas i första hand på hemsidan www.lgf.idrott.fisamt på föreningens facebooksida ”Lappfjärds gymnastikförening”. Gå in och följ samt gilla sidan så dyker informationen lättare upp i ditt eget facebook flöde. 

Information som berör en särskild grupps verksamhet förs i första hand ut via gruppens facebook grupp.

Föreningen har följande grupper: LGF Familjegymnastk, LGF Barnmix, LGF Jumpamix 1, LGF Jumpamix 2, LGF Parkour, LGF Redskap hobby, LGF Redskap intresse, LGF Dancemix, LGF Jumpaskola, LGF Cinea, LGF Arella, LGF Zelda och Zumba by Patricia & Lotta.  Föräldrar uppmanas ansöka om medlemskap (tryck på ”Gå med i grupp”) i dessa för att säkerställa att de får all informationsom gäller gruppen.

 

FRÅNVARO

Vi ser gärna att föräldern anmäler frånvaro ifall gymnasten inte kan delta i en lektion. Frånvaro meddelas i första hand till ledarens telefon via sms eller whatsapp om inte ledaren meddelat annat. För tävlingsgymnaster är frånvaroanmälan obligatoriskt (senast 2h före träning). 

 

FOTO / FILM

Fotografier och filmer som tas av gymnasterna under lektionerna, på uppvisningar och evenemang tas i första hand för att dokumentera verksamheten men kan också komma att publiceras på föreningens hemsida, facebook och instagram. Ifall du som vårdnadshavare önskar att ditt barn inte ska synas på föreningens medier, ber vi dej meddela detta per e-post till lappfjardsgf@idrott.fi.