Covid-19

8.11.2020

TILL KÄNNEDOM / TIEDOKSI

Föreningen följer undervisnings- och kulturministeriets och institutet för hälsa och välfärds anvisningar för trygg verksamhet under den pågående pandemin. I det fall gymnasten deltar i föreningens verksamhet förutsätter föreningen att även gymnasten följer föreningens uppgjorda anvisningar.

En kontrollista över deltagarens hälsotillstånd har publicerats. Styrelsen förutsätter att vårdnadshavarna inte skickar en gymnast på träning om denna inte uppfyller kraven på kontrollistan.

Frågor som gäller öppnandet av verksamheten kan riktas till styrelsens e-post lgf@idrott.fi.

Styrelsen förbehåller sig rättigheten att ändra ovanstående beslut i det fall nya direktiv ges från regionförvaltningsverket, Vasa sjukvårdsdistrikt eller kommunen.

23.11.2020

LGF Drop-in fr.o.m. 23.11

Ändringar i restriktionerna möjliggör ett öppnande av verksamheten i våra drop-in grupper

LGF strong måndagar kl.19.15-20.15
Zumba tisdagar kl.19.15-20.15
Plats: Lappfjärd skola

Gör så här för att delta:
1. Mejla oss på lgf@idrott.fi att du deltar i ett pass. Vi tar endast emot 19 deltagare / pass. 
2. Anmälan för LGF Strong öppnar måndagar kl 8.00 och anmälan för Zumba öppnar tisdagar kl 8.00. Anmälan som görs tidigare beaktas inte. 
3. Du får en bekräftelse på ditt deltagande. 
4. Du deltar endast om du är helt frisk och uppfyller kraven på checklistan uppgjord av Vasa sjukvårdsdistrikt samt föreningens uppgjorda ”vi bryr oss om varandra” anvisningar. 

I mån av lediga platser tar vi även emot drop-in deltagare, dvs deltagare som inte anmält sig vi e-posten. Följ läget på fb drop-in gruppen. Välkommen!Soma move pausar resten av höstterminen. Nya tag i januari!

Barn- & ungdomsgrupper 16.11

FORTSATT VERKSAMHET FÖR BARN- OCH UNGDOMSGRUPPERNA

Styrelsen öppnar verksamheten i föreningens barn- och ungdomsgrupper i enlighet med regionförvaltningsverkets direktiv för hobbyverksamhet under tiden 1-30.11

Föreningen följer undervisnings- och kulturministeriets och institutet för hälsa och välfärds anvisningar för trygg verksamhet under den pågående pandemin. I det fall gymnasten deltar i föreningens verksamhet förutsätter föreningen att även gymnasten följer föreningens uppgjorda anvisningar.

FÖR INFO OM HUR VERKSAMHETEN ARRANGERAS I DE OLIKA GRUPPERNA SE RESPEKTIVE GRUPPS FACEBOOK-GRUPP:
LGF Familjegymnastik
LGF Barnmix
LGF Jumpaskola mini
LGF Redskap
LGF Jumpamix 1
LGF Jumpamix 2
LGF Parkou

Barn- & ungdomsgrupper 1-30.11

 • Föreningens barn- och ungdomsgrupper har öppnat fr.o.m. 2.11.
 • Under november delas grupper som är fler än 9 gymnaster in i två grupper, grupperna har jumpa varannan vecka.
 • Grupper som totalt är mindre än 9 gymnaster fortsätter som tidigare.
 • Se respektive grupps Facebook-grupp för mer info!

LGF Drop-in online 1-30.11

För att garantera en trygg verksamhet i november har styrelsen beslutat att drop-in-passen ordnas online 1-30.11.

LGF strong måndag kl.19-20
Zumba tisdag kl.19-20

Gör så här för att delta:
1. Mejla oss på lgf@idrott.fi att du deltar i ett pass
2. Vi kryssar av dig på ditt 10-gångers kort/sänder betalningsuopgifter
3. Vi sänder ut zoom-inbjudan åt dig
4. Koppla upp dig 10 min. innan passet börjar
5. Ge järnet på passet!

Pris
6€/pass
50€/10ggr kort

Soma move pausar resten av höstterminen. Nya tag i januari!


(MI gymnastikgrupperna enligt MIs instruktioner)

DANSSAGAN måste dessvärre INHIBERAS HELT hösten 2020.

Istället flyttas danssagan fram till vårterminen 2021, då vi hoppas och tror att vi kan genomföra den.

Vi håller er uppdaterade om fortsättningen!

——————————-

Koskien covid-19 virusten tilanne Vaasan sairaanhoitopiirissa, seuran hallitus on tänään 18.10.20 pitänyt kokouksen ja päättänyt että;

(MI voimisteluryhmät Kansallisopiston ohjeiden mukaan)

DANSSAGAN on valitettavasti KOKONAAN PERUUTETTU syksy 2020, siirretään kevätkauteen 2021 ja toivommme sekä uskomme että voidaan järjestää silloin.

Pidämme teitä ajan tasalla jatkosta!


5.10.2020

MUNSKYDD

ALLA LEDARE över 15 år bär nu MUNSKYDD på lektionerna!

——————————-

KAIKKI VALMENTAJAT jotka ovat yli 15 vuotta vahna käyttävät nyt SUUSUOJAIN tunneilla!


31.8.2020

♥ VI BRYR OSS OM VARANDRA ♥

Denna höst är det viktigt att hålla god hygien och följa de gemensamma instruktionerna inom vår förening:

 • Du kommer på träning endast då du är HELT frisk.
 • Tvätta händerna grundligt före din träning
 • Kom till din träning just innan träningen börjar, färdigt klädd i träningskläderna.
 • Kom ihåg säkerhetsavstånden, också i omklädningsrummen.
 • Vi undviker onödiga närkontakter i föreningens utrymmen.
 • Fyll din vattenflaska hemma.
 • Ta med egen matta till Strong, Soma move och Muskelmix.
 • Om du har rest utomlands, kom ihåg att hålla en frivillig två veckors karantän innan du tar del av vår verksamhet.

Tid har reserverats i slutet av träningen för att rengöra använda redskap.

Vi följer i all verksamhet myndigheternas och Finlands Gymnastikförbunds instruktioner. Vi uppdaterar instruktionerna vid behov.

——————————-

♥ VÄLITÄMME TOISISTAMME ♥

Tänä syksynä on tärkeää pitää huolta hyvästä hygieniasta ja noudattaa seuran yhteisiä ohjeistuksia:

 • Tulethan seuramme tunnille ainoastaan TÄYSIN TERVEENÄ.
 • Pese käsiä perusteellisesti ennen tuntia.
 • Saavu tunneille valmiiksi treenivaatteissa vain hieman ennen tunnin alkua.
 • Muista turvavälit, myös pukuhuoneissa.
 • Vältämme turhia lähikontakteja seuramme tiloissa.
 • Muistathan täyttää juomapullosi jo kotona
 • Jos olet matkustanut ulkomailla, pidäthän omaehtoisen kahden viikon karanteenin ennen kuin osallistut taas seuramme toimintaan.

Tuntien lopussa on varattu aikaa käytettyjen välineiden puhdistamiselle.

Seuraamme kaikessa toiminnoissa viranomaisten ja FSGn ohjeistuksia. Päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa.